Algemene voorwaarden

Op alle overeenkomsten die u met Bloemen Hanssens aangaat, en op alle diensten en/of producten van Bloemen Hanssens die u afneemt, zijn deze voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn te allen tijde beschikbaar op onze website, heeft u toch vragen? Aarzel dan niet ons te contacteren.

Onze gegevens

Bloemen Hanssens
Kortrijksestraat 8
8501 Heule
België

Telefoon 056 35 66 93
E-mailadres [email protected]
BTW BE0819863794

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
– Consument: de particuliere klant of het bedrijf die een overeenkomst afsluit met de ondernemer
– Ondernemer: Bloemen Hanssens

Bloemen Hanssens
Kortrijksestraat 8850
Heule België
BTW-nummer: BE 0819.863.794
Telefoonnummer: 056 / 35 66 93
E-mailadres: [email protected]
Bereikbaarheid
Maandag : 10u00 tot 19u00
Dinsdag t/m zaterdag: 08u00 tot 19u00
Zondag : 08:00 uur tot 13:00 uur

Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Hiervan kan alleen worden afgeweken indien schriftelijk overeengekomen.

Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, bijbehorende prijzen, kosten en handelingen die dienen te worden verricht. De prijzen zijn inclusief BTW.

De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod aanvaart, wordt de overeenkomst direct door de ondernemer online bevestigd. Na afronding van de bestelling ontvangt de consument een orderbevestiging die direct op de website zichtbaar is. Deze bevestiging wordt tevens per e-mail vlak na de bestelling verzonden naar het opgegeven e-mailadres. Indien deze e-mail niet ontvangen is, kan de consument de klantenservice contacteren voor meer informatie. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: de contactgegevens van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan.

De consument kan de overeenkomst kosteloos annuleren tot 1 werkdag voor de opgegeven dag van levering. Hierna kan indien de bloemist reeds kosten gemaakt heeft de bestelling alleen tegen een gedeeltelijke restitutie worden geannuleerd. Een reeds geleverde bestelling kan niet geannuleerd worden indien onjuiste of onvolledige adresgegevens zijn opgegeven.
Bloemen Hanssens hanteert een vaasgarantie van 7 dagen. Het boeket dat geleverd wordt kan afwijken van de afbeelding op de website. (i.v.m. beschikbaarheid, seizoen, variërende bloemenprijzen en het feit dat bloemen een natuurproduct betreft.

De prijs

De opgegeven prijzen zijn inclusief BTW (6 % voor bloemen en planten en 21 % voor vazen, potten en kaartjes, voor de leveringskosten, is het tarief (6% of 21%) afhankelijk van het geleverde product) en exclusief de leveringskosten. De leveringskosten worden duidelijk vermeld alvorens de consument de bestelling bevestigd.
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven. In geval van variërende prijzen (door schommelingen op de financiële markt, bloemenprijzen verschillend per seizoen of invloeden waar de ondernemer geen invloed op heeft) wordt dit tijdig bij het aanbod vermeld.

Levering en uitvoering

Alle bloemwerk is in eigen atelier gemaakt. Elk boeket wordt zo waarheidsgetrouw volgens de voorbeeldfoto op de webshop gemaakt. Mochten er door omstandigheden, van welke aard ook, bepaalde bloemen en/of planten niet voorradig zijn, voorziet Bloemen Hanssens een gelijkwaardig alternatief. Op het meeste beeldmateriaal worden bloemen in bloei getoond. Bloemen zijn een natuurproduct en zullen vers geleverd worden. Het is mogelijk dat bloemen in knop geleverd worden, om versheid te garanderen. Het feit dat het boeket in dit geval afwijkt van de foto is niet negatief, maar een garantie van versheid voor een zo lang mogelijke periode.

Bestellingen geplaatst & betaald voor 12u kunnen dezelfde dag geleverd worden. Bestellingen geplaatst na 12u kunnen pas vanaf de volgende dag geleverd worden. Om organisatorische redenen kan Bloemen Hanssens niet op exacte tijdstippen leveren. Er wordt in de mate van het mogelijke vooraf telefonisch contact opgenomen met de ontvanger (als deze een particulier betreft). Doorgaans wordt er naar bedrijven toe, vooraf geen telefonisch contact opgenomen, vermits deze in principe open zijn tijdens kantooruren.

Bloemen Hanssens doet al het mogelijke om de bestelling op tijd bij de ontvanger te krijgen. Bloemen Hanssens kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor laattijdige leveringen wanneer de oorzaak buiten de wil van Bloemen Hanssens ligt, zoals bv. files, weersomstandigheden, verkeerde informatie van de besteller, …

Wegens overmacht (extreme weersomstandigheden, stakingen, maatregelen van overheidswege betreffende bereikbaarheid ontvanger, storing op internetservers of telefoon) kan de leverdatum afwijken van de opgegeven datum. De consument staat in dit geval in het recht om de bestelling kosteloos te annuleren of een andere leveringsdatum uit te kiezen.

Bloemen Hanssens neemt in principe altijd contact met de ontvanger zodat kan worden overeengekomen wanneer hoe de levering kan plaats vinden. Indien met de ontvanger wordt overeen gekomen – in geval van afwezigheid – het product bij de buren af te leveren of voor de deur wordt achterlaten is Bloemen Hanssens niet verantwoordelijk voor diefstal. Deze leveropties zijn slechts richtlijnen, die de bloemist naar eigen inschatting wel of niet zal toepassen.

Betaling

Online betalingen kunnen voltooid worden via Bancontact & creditcard. Alle betalingen worden via een beveiligd betaalsysteem afgerond. Zakelijke klanten kunnen ook een factuur verkrijgen. Consumenten dienen 18 jaar of ouder te zijn om bestellingen te mogen plaatsen.

Klachtenregeling

Klachten betreffende niet-leveringen dienen binnen een termijn van 8 dagen kenbaar te worden gemaakt. Andere klachten dienen binnen 2 dagen kenbaar te worden gemaakt. Consumenten dienen klachten door te geven aan Bloemen Hanssens ofwel schriftelijk per e-mail ([email protected]) of telefonisch. Bloemen Hanssens zal binnen 2 werkdagen reageren op klachten. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 2 werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Geschillen

Op de overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Retourneren

Snijbloemen en planten kunnen helaas niet geretourneerd worden omwille van hun bederfelijke karakter. Wij garanderen dat de bloemen min. 1 week mooi blijven mits ze de juiste verzorging hebben gekregen. Voldoet de kwaliteit toch niet aan uw wensen, neem dan even contact op met info@bloemenhanssens. Stuur hierbij enkele foto’s van het boeket. Elke klacht wordt apart behandeld en we zoeken samen naar de oorzaak en een oplossing.

Winkelwagen
Scroll naar boven